AKHBARUL KARIM > Pasal III

PASAL III
AL-FASLU S-SALISU
FI BAY ANI MA YAJIBU 'ALA RASULI L-LAHI
AL-MUKALLAFI L-MA'RIFATI
Pasai nyang taklok jinoe Ion peugah
Ateueh mukallaf wajeb rata
Miseue wajeb takeunai Tuhan
Bak Nabipi meunan lhee peukara
Wajeb bak Nabi na lhee sifat
Nyang phon sadaq makna beuna
Hareutoe sadaq hana salah
Ban nyang titah neupeunyata
Miseue neukheun sidroe Tuhan
Ubak ensan neupeuhaba
Dudoe sabet sidroe Tuhan
Nyang neukheun nyan nyokeu beuna
Lahe baten beuna Nabi
Suroh Rabbi neukeurija
Han torn salahpi meusigo
Han torn tuwo keu Rabbana
Suroh Allah dum neupeugah
Zikir Allah hana reuda
Deesya raya ngon deesya cut
Han torn roh buet neukeurija
Dilee bak waji dudoe bak wahi
Deesya saghir han neubawa
Peue nyang neukheun uleh Nabi
Neukeutahui droe buetjih na
Miseue neukheun mawot saket
Miseue geubangket lam keureunda
Miseue neukheun na kiamat
Miseue nekmat asoe syeuruga
Miseue neubri ingat keu umat
Ureueng nyang maksiat balah nuraka
Nyang neukheun nyan wajeb iman
Bahkeu dumnan makna beuna
Keudua amanah sifeuet Nabi
Deungo Ion kheun kri jinoe makna
Hareutoe amanah peurcayaan
Peue surohan han meutuka
Peue nyang ka troh nyan neukawai
Hana sagai neupeutuka
Hana sapeuepi neuubah
Han torn salah neukeurija
Nyang na neuba sunat peureulee
Harohpi mee Tuhan rela
Hana neutuka suroh ngon teugah
Hana neuubah kheun Rabbana
'Oh noe abeh makna amanah
Jinoe Ion tamah nyang keutiga
Keulhee tabligh sifeuet Nabi
Nyan Ion kheun kri ubak g√Ęta
Hareutoe tabligh meunyampaikan
Peue surohan ubak hamba
Peue nyang geuyue troh le intat
Han jan siat neukeurija
Peue geuyue kheun dum neupeugah
Han neukeubah ladon haba
Hana neusompi meubacut
Hana kuyut neupeuhaba
Di nap dajeue di nap sitree
Hana malee neupeuhaba
Nyang yue suroh nibak Allah
Dum neupeugah seugala donya
Bahle jipoh bahle jicang
Bahle jiprangpi neurela
Nyang suroh Tuhan han neutulak
Meuseuki jitakpi neukata
Adat muprang jih neulawan
Suroh Tuhan neupeuteuka
Ureueng nyang kafe neuyue Islam
Uroe malam hana reuda
Meuhan Islam neupeutakot
Neuyue reubot dum areuta
Areuta neuyue tueng jih neuyue poh
Kafe bedeu'ah asoe nuraka
Sahbatneu le nyang pahlawan
Nyang ek lawan kafe ceulaka
Miseue Hamzah, Ali nyang kuat
Nyang ek me brat siploh gunca
Pat neudeungo gah kafe neulawan
Neupo sajan le ngon guda
Neudeumpek le rakyat mate
Bumoe karam le asoe donya
Suara na ban guroh nyang that
Pangsan rakyat sigon donya
'Oh meurumpok deungon sitree
Neusuet dilee peudeueng raya
Neucang kafe hana padoe
Siuroe-uroe siploh laksa
Ile darah na ban sungoe
Sang seujak nyoe ujeuen teuka
Agam mate inong balee
Kafe padee peudeueng seuba
Nyandum rakyat mate kaem
Kafe han jitem masok agama
Makna takligh 'oh noe simpan
Banlhee teelan ka seumporna
Nyankeu wajeb ubak Nabi
Nyang mustahe pakri rupa
Nyang mustahe wahe taleb
Miseue sulet Nabi dumna
Miseue neutuka amar ngon nahi
Ubah janji neukeurija
Miseue neuyue ban suroh Tuhan
Neupeutroh han ubak hamba
Nyankeu miseue wahe teelan
Dum nyang laen seubagoenya
Nyang mustahe ka seuleusoe
Jaed jinoe Ion peunyata
Hareutoe jaed meuharohkan
Deungo teelan Ion peuhaba
Haroh bak Nabi neumeukawen
Peue nyang laen seubagoenya
Miseue makeuen nyang ngon minom
Saket badan mangatpi na
Miseue neumeukat ngon neumeugoe
Buet bloe publoe neukeurija
Nyankeu teelan haroh bak Nabi
Bak taturi uleh gata
Nyankeu teungku sifeuet Nabi
Abeh Ion peuri kaen tika
Murad Nabi sinoe Ion peugah
Rasulullah bansineuna
Muhammad roh laen sajan
Meunan teelan murad nyang ka
Wajeb bak Nabi ngon bak Allah
Lam kahmah masokjih na
Kalimah Rasul kalimah teehid
Beu that keubit takeurija
Hingga meusra makna kalimah
Asoe ngon darah ubak gata
Makna kahmah na dua ban
Tadeungo teelan Ion calitra
Saboh lahe dua baten
Lam kandongan kahmah mulia
Makna lahe ubak ate
Tasdek kalbi iman nama
Ingat ate tuto lidah
Peue nyang keumah kalon mata
Peue nyang jideungo uleh geulunyueng
Peue nyan jicom idong dua
Peue nyang jimat uleh tangan
Ho beurjalan gaki dua
Jiek saksi uleh ate
Uroe page hana lupa
La ilaha illallah
Kheun ngon lidah ate pantah ingat makna
Hana Tuhan nyang diseumbah
Hanya Allah nyang sibeuna
Makna lahe lam kalimah
Geunap limong ploh kureueng hana
Makna teelan na takeutahui
Tatanyong kri bak ulama
Makna baten buettan nyawong
Tameuihsan ngon syarahnya
Tasdek nyawong makna kalimah
Hanya Allah nyang sibeuna
Hanya Allah zat nyang wajeb
Wujud sabet qadim baqa'
Hanya Allah mukhalafah
Wahdaniyah zat Nyang Esa
Hanya Allah qiayamuhu
Zat Tuhanku han had hingga
Sikureueng-kureueng makna baten
Bak ureueng awam nam boh makna
Haba Ion nyoe mit soe tukri
Ahlu s-sufi that sibeuna
Meungucap dike sunggoh ate
Beu sajan le ngon ie mata
Supaya neuampon uleh Tuhan
Nabi meunan neumeusabda
Kheun ngon lidah deungo geulunyueng
Ate sajan ingat makna
Sabda nibak Nabiyullah
Deungo Ion peugah ubak gata
Saboh tameh nama manikam
Mirah hilam got di mata
Di yup 'arasy Tuhan peudong
Troh bak ikan nyang me donya
Baranggasoe ucap dike
Sunggoh ate harap Esa
Meugrak 'arasy tameh sajan
Seureuta ikan nyang me donya
Firman Allah ubak 'arasy
Kaiem di kah bek that goga
Seuot 'arasy tameh sajan
Han ulon iem ya Rabbana
Hingga neuampon ureueng nyang dike
Bahle han le meugrak hamba
Firman Allah ubak 'arasy
Ampon abeh seukaUan deesya
Ureueng nyang dike khaleh ate
Deesya han le bak angeeta
Kuboh saksi langet bumoe
Deumi ngon asoejih bandua
Page meuhad jih lam jarmah
Han geupinah seulama-lama
'Arasy deungo firman Tuhan
lem le sajan meugrak hana
Nyandum he teelan faidah dike
Sunggoh ate takeurija
La ilaha illallah
peurintah Allah seumuanya
Pasai nyang lhee ka seuleusoe
Nyang peuet jinoe mee takira

* * *

Tidak ada komentar:

Posting Komentar