I'tiqad Lima Puluh (versi dalam bahasa Jawa)

I'tiqad Lima Puluh

وُجُوْد
Wujud mesti ono, Alloh muhal yen ora onoho.
Wujud pasti ada, Allah mustahil kalau tidak ada
 قِدَمْ
Qidam ndingen Alloh, Alloh muhal yen kedinginan 'Adam.
Qidam terdahulu Allah, Allah mustahil kalau di dahului ‘Adam [tiada. SDG]

بَقَاء
Baqo' langgeng Alloh, Alloh muhal yen kenoho rusak.
Baqo’ kekal Allah, Allah mustahil kalau bisa rusak [binasa. SDG]

مُخَالَفَة لِلْحَوَادِثِ
Mukholaafatuhu lil hawaditsi, bedo Alloh kelawan kang anyar, muhal yen podoho, yaa
Alloh kelawan kang anyar.
Mukholafatuhu lil hawaditsi, berbeda Allah dengan yang baru, mustahil kalau sama, berarti Allah itulah yang baru.

قِيَامُهُ بِنَفْسِهِ
Qiyaamuhu binafsihi, jumeneng Alloh kelawan dewe, muhal jumenengo, yaa Alloh kelawan liyane.
Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, mustahil berdirinya Allah dengan yang lainnya.

وَحْدَانِيَّة
Wahdaniyah sewiji Alloh, Alloh muhal loro tetelu.
Wahdaniyah Allah satu, Allah mustahil kalau dua, tiga.

قُدْرَة
Qudroh kuwoso Alloh, Alloh muhal yen a-peso.
Qudrat kuasa Allah, Allah mustahil kalau apes [kayaknya "a-peso : lemah". SDG]

اِرَادَة
Iroodah kerso Alloh, Alloh muhal yen ora keersoho.
Irodat berkehendak Allah, Allah mustahil kalau tidak bisa berkehendak

عِلْم
'ilmu ngawikani, Alloh muhal yen bodoho.
Yang mempunyai ilmu, Allah mustahil kalau bodoh

حَيَاة
Hayaah urip Alloh, Alloh muhal yen matiyo.
Hayat hidup Allah, mustahil kalau mati
  سَمَع
Sama' amiharso, Alloh muhal yen tuliyo.
Sama’ Maha Mendengar, Allah mustahil kalau tuli

بَصَر
Basor amirsani, Alloh muhal yen wutoho.
Basor Maha Melihat, Allah mustahil kalau buta

كَلاَم
Kalam angendiko, Alloh muhal yen bisu-ho.
Kalam Maha Berbicara, mustahil kalau bisu

قَادِرًا
Qodiron kang kuwoso, Alloh muhal ingkang apes.
Qodiron Yang Maha Kuasa, Allah mustahil kalau sial  [kayaknya "apes : yang lemah". SDG]

مُرِيْدًا
Muriidan kang keerso, Alloh muhal ingkang ora keersoho.
Muriidan Yang Maha Berkehendak, Allah mustahil yang tidak berkehendak

عَالِمًا
'Aliman kang ngawikani, Alloh muhal ingkang bodo.
‘Aliman Yang Maha Mengetahui, Allah mustahil yang bodoh

حَيا
Hayyan ingkang urip, Alloh muhal ingkang mati.
Hayyan Yang Maha Hidup, Allah mustahil yang mati

سَمِيْعًا
Saami'an ingkang miharso, Alloh muhal ingkang tuli.
Sami’an Yang Maha Mendengar, Allah mustahil yang tuli

بَاصِيْرًا
Baasiron kang mirsani, Alloh muhal ingkang wuto.
Baasiron Yang Maha Melihat, Allah mustahil yang buta

مُتَكَلِّمًا
Mutakaliman kang ngendiko, Alloh muhal ingkang bisu.
Mutakaliman Yang Maha Berbicara, Allah mustahil yang bisu

Lan wajib ngaweruhono wong 'aqil baligh sedoyo. Ing sifat ingkang wajib, ing Alloh kaleh doso. Ing sifat ingkang muhal ing Alloh kaleh doso. Lan sifat ingkang wenang ing Alloh iku sewiji.
Dan wajib diketahui oleh org2 akil baligh semua. Bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah 20, dan sifat yang mungkin bagi Allah itu 1.

Utawi manjinge sifat kaleh doso iku, manjing dadi sifat papat.
Ingkang dingin manjing sifat nafsiyah نفسية. Kapindone manjing sifat salbiyah سلبية. Kaping telune manjing sifat ma'ani معني. Kaping pate manjing sifat ma'nawiyyah معنوية.
Atau semua sifat yang 20 itu di bagi menjadi 4.
Yang pertama yaitu sifat Nafsiyah, yang kedua sifat Salbiyah, yang ketiga sifat Ma’ani, yang ke empat adalah sifat Ma’’nawiyah.

Utawi sifat papat iku manjing dadi loro. Ingkang dingin manjing sifat istighna' إستغناء. kapindone manjing sifat iftiqor إفتقار .
Utawi sifat loro iku manjing dadi siji. Iyo ono ing ismu dzat, tegese ismu dzat iyo lafal Alloh الله .
Atau sifat yg 4 itu di bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sifat Istighna’, yang kedua sifat Iftiqor.
Atau sifat yg 2 itu di bagi menjadi 1 . yang ada pada ismu dzat, artinya ismu dzat yaitu lafal ALLAH.

نفسية Nafsiyah sewiji; wujud.
سلبية Salbiyah iku lelimo; qidam, baqo, mukholafatuhu lilhawaditsi, wal qiyamu binafsihi, wahdaniyah.
Utawi dundumane معني ma'ani iku pepitu; qudroh, irodah, 'ilmu, hayah, iyo sama' basor kalam.
Utawi dundumane معنوية ma'nawiyah iku pepitu; qodiron, muridan, 'aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman.
NAFSIYAH hanya 1 yaitu 'wujud
SALBIYAH itu ada 5 yaitu qidam, baqo' , mukhalafatuhu lilhawaditsi, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah
Atau pembagiannya MA'ANI itu 7 yaitu, qudrah, irodah, 'ilmu, hayah, sama', basor, kalam
Atau pembagiannya MA'NAWIYAH itu 7 yaitu qodiron, muridan, 'aliman, hayyan, sami’an, basiron, mutakalliman

Utawi sifat rong pulung ingkang manjing إستغناء istighna', iyo iku sifat sewelas: iyo wujud, qidam, baqo, mukholafatu lilhawaditsi, wa qiyamu binafsihi, sama', basor, kalam, sami'an, basiron, mutakaliman.
Atau sifat 20 yg termasuk ISTIGHNA’ ada 11 yaitu wujud, qidam, baqo', mukhalafatuhu lilhawaditsi, wa qiyamuhu binafsìhi, sama', basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman

Utawi sifat rong puluh ingkang manjing إفتقار iftiqor, iyo iku sifat sesongo: qudroh, irodah, 'ilmu, hayan, wa qoodiron, wa muuridan, wa 'aaliman, sama', wahdaniyyah.
Atau sifat 20 yang termasuk IFTIQOR yaitu ada 9 sifat: qudroh, irodah, 'ilmu, hayan, qoodiron, muuridan, 'aaliman, sama', wahdaniyah

Utawi jaize جائز Alloh iku sewiji, iyo iku Alloh wenang gawe mumkin, utowo wenang tinggal gawe mumkin. tegese mumkin iku bumi langit sak isini
Atau jaiz nya Allah itu 1, yaitu Allah berkehendak membuat mungkin atau berkehendak membuat yang mungkin, artinya mungkin itu bumi langit dan isinya.

Lan wajib ngaweruhono wong 'aqil baligh sedoyo. Ing wajibe poro rosul iku papat.
Ingkang dingin sifat صدق sidiq.
Kapindone sifat اَمَانَة amanah.
Kaping telune sifat تَبْلِيغ tabligh.
Kapeng pate sifat فَطَانَة fatonah.
Dan wajib pula bg setiap akil baligh semua. Yang wajibnya para rosul itu 4:
Yang pertama sifat sidiq
Yang kedua sifat Amanah
Yang ketiga sifat Tabligh
Yang ke empatnya sifat Fathonah

Tegese صدق sidiq iku abener wertane rosul.
Tegese اَمَانَة amanah iku kapercoyo mareng Alloh.
Tegese تَبْلِيغ tabligh iku neka-aken perintahe Alloh. Perintah ingkang wajib ingkang sunah, ingkang wenang, ingkang haq, ingkang batal, ingkang halal, ingkang harom kelawan sakbenere kabeh iku.
Tegese فَطَانَة fatonah iku alepas nadhore (cerdas) rosul.
Artinya Sidiq itu benar perkataannya rosul
Artinya Amanah itu dipercaya oleh Allah
Artinya Tabligh itu menyampaikan perintah Allah. Perintah yang wajib, sunnah, boleh, yang hak dan bathil, yang halal, haram kepada yang sebenar2nya semua itu.
Artinya Fathonah itu cerdas rosul

Lan wajib ngaweruhono wong 'aqil baligh sedoyo. Ing muhale poro rosul iku papat. Ingkang dingin iku كِذْب kidzib.
Kapindone iku حِيَانة hiyanat.
Kapeng telune iku كتْما kitman.
Kapeng pate iku بَلادَة baladah.
Dan wajib pula bg akil baligh semua . Yang mustahil bagi rosul it4. Yang pertama Kizdib
Yang kedua itu Khianat
Yang ketiga Kitman
Yang ke empat Baladah

Tegese كِذْب kidzib iku amuhal gorohe rosul.
Tegese حِيَانة hiyanah iku amuhal ciderone rosul.
Tegese كتْما kitman iku amuhal ngumpete rosul.
Tegese بَلادَة baladah iku amuhal bodone rusul.
Artinya Kidzib yaitu mustahil bohongnya rosul.
Artinya Hiyanah yaitu mustahil cideranya rosul
Arinya Kitman yaitu mustahil bersembunyinya rosul
Aritnya Baladah yaitu mustahil bodohnya rosul

Lan wajib ngaweruhono wong 'aqil baligh sedoyo. Ing wenange poro rusul iku siji: katekanan اعْرَاض بَشَريَّة 'a'rood basyariyyah; koyo loro, ngelu, mules, dahar, nginum, sare, wati, keromo, kelawan sepadane kabeh wenang.
Dan wajib bagi orang akil baligh semua. Mungkinnya para rosul itu 1: adanya 'a'rood basyariyyah. seperti sakit, ngelu (apa ya??) [kali aja "sehat". SDG] mules, makan, minum, tidur, mati dan sejenisnya semuanya mungkin.

اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ
anekseni ingsun ing dalem ati ingsun kelawan I'tiqod ingkang kukuh, saktuhune kelakuan iku ora ono pengeran dzat kang sinembah, kelawan sakbenere ing dalem wujude, anging Alloh ta'ala dewe, kang wajib wujude, kang muhal 'adame, kang kagungan skabehe sifat sampurno, ora ono wekasane.
Dzat kang moho suci adoh sakeng skabehe sifat kekurangan; Ora romo, ora ibu, ora garwo ora putro, ora arah ora nggon, ora zaman ora makan, ora gede ora cilik, ora nyerupani ing skabeh ingkang anyar.
Utawi Alloh ta'ala iku kang wenang ndadekaken 'alam kabeh, bumi langit sak isine, kang gawe pati urip, kang gawe sandang pangan, kang ngganjar sikso ing skabeh kawulane.
Laa ilaaha illalloh, laa ilaaha illallohu Alloh nyuwun ngapuro, ya Alloh nyuwun pitulung.
Aku bersaksi di dalam hatiku I’tiqod yang kukuh, sesungguhnya kelakuan/ perbuatan itu tidak ada pangeran zat yang patut di sembah, yang nyata dalam wujudnya, hanya Allah Ta’ala sendiri, yang wajib wujudnya, mustahil ‘Adamnya, yang memiliki keagungan semuanya sifat sempurna, tidak ada celanya.
Zat yang Maha suci jauh dari sedala sifat kekurangan, tiada berayah, tiada beribu, tiada beristri/suami, tiada beranak. Tidak mempunyai arah tidak bertempat, tanpa jaman tanpa makan, tidak kecil atau besar , tidak menyerupai segala yang baru.
Atau Allah Ta’ala itu kang berkehendak menciptakan semua alam,langit bumi seisinya, yang membuat mati hidup, yang membuat pakaian, makanan, yang memberi ganjaran (pahala) dan siksa bg umat manusia.
Tidak ada Tuhan Selain Allah, Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah mohon ampun, Allah mohon pertolongan.

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ
Anekseni ingsun ing dalem ati ingsun, kelawan I'tiqod ingkang kukuh. Setuhune gusti kito kanjeng nabi Muhammad iku kawulane Alloh, utusane Alloh.
Den utus mareng skabehe mahluq, jin manungso, malaikat sakliyane. Kang kagungan sifat sidiq, amanah, tabligh, fatonah.
Aku bersaksi di dalam hatiku I’tiaoq yang kukuh. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba Allah, utusan Allah.
Yang di utus untuk semua makhluk, jin, manusia, malaikat dsb.Yang memiliki keagungan sifat sidiq,amanah,tabligh dan fathonah.

Utawi kanjeng nabi Muhammad iku puterane Raden 'Abdulloh, wayahe Raden 'Abdul mutholib, buyute Raden hasim, canggahe Raden 'Abdul manaf.
Den putera aken ono ing mekah nuli pindah daleme ing madinah. Gerah ing madinah, sedo ing madinah, den sinareaken ing madinah. Bongsone bongso 'arab bongso qurais bongso hasim
Atau Nabi Muhammad itu putra dr Abdullah, cucu dr Abdul Muthalib cicit dr Hasim dan canggah dr Abdul Manaf.
Beliau dilahrkan di Makah kemudian hijrah ke Madinah, sakit di madinah, wafat di madinah dan dimakamkan di Madinah. Kebangsaannya bangsa Arab, bangsa Quraisy bangsa Hasyim


Ditulis oleh : Sunten Negeri Atas Awan
Diterjemah oleh :Diajeng Roro Mendut dan Anna Irfatunnissa

5 komentar:

 1. maer jah..
  sedela maning puasa..

  BalasHapus
 2. Top gan.. Sangat membantu terimakasih

  BalasHapus
 3. Jazakumullah khoiroon, sngt bermanfaat

  BalasHapus
 4. Suwon banget mas
  Deng rodok bedo karo nggen deso kulo
  Tapi lumayanlah iso gawe ngapalke

  BalasHapus