AKHBARUL KARIM > Pasal VI

PASAL VI
AL-FASLU S-SADISU
FI BAYANI QADAI L-HAJATI WA L-ISTINJA'

Pasai nyang nam jinoe meuhad
Kala hajat lon boh sinoe
Kala hajat nakeu lhee ban
Deungo atoran aduen adoe
Bak uruek lhok bak tanoh crah
Bak ie sarah teupi sungoe
Sira neudong nyang that meukroh
Saket tuboh meu'ah dumpeue
Teumpat nyang mee kala hajat
Jambo madat deungon meutajoe
Teumpat judi ngon meutaroh
Sinan haroh taboh duroe
'oh noe abeh teumpat nyang meukroh
Ngon nyang haroh bandua peue
Jinoe lon peugah buet nyang sunat
Lon peuingat soe nyang pakoe
Sunat tame ie ngon batee
Tatop ulee keulubong droe
Tamong bagan dilee kiri
Ceureupu gaki beu tapakoe
'Oh tatamong dalam bagan
Tabacakan le do'a nyoe
Al-lahumma inni i'uzu bika
mina l-khubsi wa l-khabais
Do 'api lheueh kakeu simpan
Duek lam bagan teuma sidroe
Wie ngon uneun bek tapandang
Jaroe tangan bek meusugoe
Najih teubiet bek tapandang
Langet manyang bek kalon droe
Barat bek teupat Timu bek timang
Sirong geunteng tapaleng droe
Lidah bek marit tangan bek meuen
Muka angen bek hadap droe
'Oh ka suci nap ngon likot
Sunat taseubot do'a meunoe
Al-lahumma tahhir qalbi mina n-nifaqi
wa hassin farji mina l-fawahisy
Teuma tabeudoh cot beurdiri
Doa Nabi tabaca meunoe
Ghufranaka l-hamdu lillahi
al-lazi azhaba 'anni l-aza wa 'afini
Teubiet ninan uneun dilee
Yue pangulee Nabi geutanyoe
La ilaha illallah
Nekmat meutamah soe nyang pakoe
Bek taseubot panton Aceh
Lafai sareh makna tuloe
Narit muparan haba meusambot
Rijang lagot soe nyang pakoe
Takoh bak jok tarah keu lham
Tapeugot kulam teumpat manoe
'Oh troh balih aneuk Islam
Wajeb jifam dum hukum nyoe
Peureulee suci kala hajat
Sit wajeb that tameurunoe
Takoh kayee peugot meunasah
Mita ilah taboh taloe
Tameuguree ubak syiah
Beu neupeusah hukom manoe
Bek jeuet g√Ęta miseue hewan
Bek miseue ban kameng pindoe
Peureulee manoe han jisasat
Ladom syahadatpi tan muproe
Nyankeu udep sang bak kayee
Jeuet keu rujee apui dudoe
Bak punteuet di bineh blang
Bak keutapang di teungoh nanggroe
Manoe han jeuet syahadat alang
Lam mabok-bang malam uroe
Takoh tarum tapeugot tawah
Talhap jubah beuneung sinaroe
Akhe donya kureueng tuah
Soh meunasahjeuep-jeuep nanggroe
Aneuk miet beuet hana sapat
Timu Barat meunasah sagoe
Nyang na rame baranggapat
'Oh ka troh had troh bak gantoe
Buleuen sa'adah bah Ramadan
Rame yoh nyan sallu alai
Puasapi lheueh pitrah ase
Teuma teuduek Ie meunasah sagoe
Jinoe nyang rame baranggapat
Jambo meulet ngon meutajoe
Laen nibak nyan teumpat peurasan
Rame sinan malam uroe
Uroepi beungoh meuen gatok
Meukhem meukhak cula-caloe
Dara sinan agam meunan
Jipateh han geupeurunoe
Pat na jideungo peurmaenan
Teungeutjih han malam uroe
Meugrum geundrang meukeutum beude
Jideungo le siri sagoe
Cok le alat mita mudai
Sitali beukai nibak jaroe
Ladom sawak ija panyang
Meuhei le bang ladom adoe
Nyan di gop nyan jak meutandang
Sawak pinggang ruba-ruboe
Han thee keudroe dara jalang
Woe u gampong lakoe kiloe
Ureueng lakoe di jih sajan
jak meukawan le meutaloe
Apa sagoe j eh meuhei sagoe nyoe
Kiam bunyoe malam uroe
Jeuep-jeuep jambo jimeugeundrang
Jeuep geulanggang rame tajoe
Jeuep taloe krueng jeuep bineh biang
Jak meureuntang sama tajoe
Keunan bimbang dumna rakyat
Bak mumadat ngon meutajoe
Keu eleumee han jiingat
Keu ibadat han jipakoe
Ladom gatu ubak meukat
Jihareukat di dalam nanggroe
Jimita meuneukat peue nyang meuteumeung
Mita pineung jeuep-jeuep nanggroe
'Oh jiteumeung laba meuneukat
Teuma jilipat le bak tajoe
Ureueng le sulet mit na teupat
Meunan adat akhe nanggroe
Laba meuteumeung bak meuneukat
Pangkai singkat jeuet lam rugoe
Meunan-meunankeu dum rakyat
Maseng pangkat syetan peulaloe
Niet meunanoe hana teupat
Ma'arifatpi tan muproe
Rukon seumbahyang hana jitupat
Ladom meusyahadat han jitupeue
Uroepi beungoh jak meutandang
Woe 'oh malam bak rumoh droe
Ladom loloe bak hareukat
Ladom rakyat lale keudroe
Ladom seutot uleebalang
Sinan bimbang malam uroe
Teuma jipajoh peue nyang geubri
Jipancuri akhe dudoe
Haba maklum dum bak sahbat
Lon peuingat bek that laloe
Laloe bak padok dawok ngon geundrang
Lam peurasan malam uroe
Laloe ngon suwe ngon geulayang
Teuploh pinggang han thee keudroe
Ate mabok napsu bimbang
Ladom Tuhan han jitusoe
Teuka nyan dudoe ladom dalem
Jinoe Ion kheun keu ureueng nyoe
Dawok ngon teupeuen laloe ngon ireuen
Peungeuh buleuen jimeunyanyoe
Ate mabok jikhem 'oh gleuen
Hana hireuen jimeurunoe
Duek meutumpok poh beurakah
Haba jipeugah meudeh meunoe
Tuboh mangat ate han sosah
Tuwo keu Allah aneuk bisoe
Si nyang paleh som bantahan
Keukai sinan malam uroe
Si meutuah rijang jiingat
Sigra jiteebat nibak laloe
La ilaha illallah
Pujoe Allah malam uroe
Pasai nyang nam ka seuleusoe
Tujoh jinoe teuma takira

* * *

Tidak ada komentar:

Posting Komentar