AKHBARUL KARIM > Pasal IV

PASAL IV
AL-FASLU R-RABI'U
FI BAY ANI D-DINIWA ARKANIHI

Pasai nyang peuet jinoe tafam
Agama Islam Ion peunyata
Rukon agamapi na peuet ban
Lon boh sajan sinoe nyata
Hareutoe agama rela Tuhan
Keubaktian takeurija
Rukonjih peuet deungo lon ato
Bah lon hamba meusibanja
Iman, Islam, Tauhid, Ma'rifat
Bak hakikat saboh makna
Ureueng nyang na meusifeuet peuet
Taeu bak syuhud na agama
Meuhimpon peuet geupeunan Din
Agama teelan Tuhan rela
Meutan saboh dalam peuet nyan
Abeh laen dum binasa
Saboh kureueng agama han sah
Page geubalah lam nuraka
Hareutoe Islam na tatuban
Suroh Tuhan takeurija
Teugah Allah tapeujarak
Larang bek rab ubak gata
Rukon Umong nyang phon syahadat
Seumbahyang meuhad dua peukara
Rukon nyang lhee tabri jakeuet
Soe nyang na jeuet meuareuta
Soe boh jakeuet galak ate
Untok page Tuhan karonya
Rupateu jroh liana lawan
Miseue intan jiplueng cahya
Pantah lalu jak bak titi
Tatamong le lam syeuruga
Soe na areuta jakeuet han jibri
Jeuet teuma page lam nuraka
Seuuemjih that di atra nyan
Angoh badan jeuep angeeta
Gunongpi hanco laotpi tho
Adat geuhambo angoh donya
Ladom uleue ladom peusan
Jikap badan po areuta
'Oh noe abeh haba jakeuet
Rukon nyang peuet tapuasa
Soe puasa buleuen Ramadan
Page tuan nekmat teuka
'Oh geubangket dalam jeurat
Malaikat intat idang syeuruga
'Oh sare teuduek di bineh jeurat
Tuhan yue intat idang keu g√Ęta
Ngon minoman ie nyang la zat
Minom rakyat nyang puasa
Soe han puasa yoh nyan that deuek
Di bineh uruek han sapeue na
Siribee thon trep di sinan
Lheueh nibak nyan teuma bungka
Jakkeu rakyat dum meuron-ron
Meuhimpon u padang mahsya
Ladom ngon ulee ladom ngon tapak
Ladom jijak deungon dada
Uro e tarek aratpi that
Reuoh teubiet ngop keupala
Grahteupi that deuek han padan
Makanan tan peue jirasa
Kaya gasien yoh nyan saban
Maseng teelan duka cita
Lheueh nyan teulah ate teugoe-goe
Nyum beu tawoe u lam donya
Hoka kaya hoka meugah
Han bube drah le areuta
Ureueng puasa buleuen Ramadan
Tuhan bri kandran di padang mahsya
Sajan kandran saboh payong
Uroe tutong han sapat bla
Uroe tarek ie han sapat
Grah that rakyat di padang mahsya
Ngon deuekpi that makananpi tan
Padum ribee thon han sapeue na
Ureueng puasa buleuen Ramadan
Ureueng nyan han lapar dahaga
Makanan troe iepi lazat
Malaikat intat lam syeuruga
La ilaha illallah
Wahe sahbat tapuasa
Rukon limong tawk haji
Soe beureuhi na kuasa
Hareutoe iman pateh Nabi
Peue nyang neume barang haba
Sunggoh ate sabda Naib
Hingga mate tapeucaya
Rukonjih nam na bak iman
Nyang phon Tuhan tapeucaya
Murad peucaya nyan keu Tuhan
Beu kong iman dalam dada
Iman beu kong itikeuet beu sah
Wujud Allah nyan takheun na
Wajab mustahe lhee ngon jaed
Nyan beu that gleh tapareksa
Keudua peucaya keu malaikat
Beu teugoh that iman taba
Taitikeuet malaikat
Pubuet taat keu Rabbana
Hana bacutpi na salah
Han bube drah darohaka
Peue nyang neuyue uleh Tuhan
Baranggajan takeurija
Ladom nyang dong ladom ruku'
Ladom sujud nantiasa
Ladom teuseubeh ladom teukeubi
Ladom tahle keu Rabbana
Ladom nuraka neuyue pangkang
Ladom tatang 'arasy mulia
Ladom lam donya neuyue ba wahi
Ubak Nabi neuyue bawa
Laen nibak nyanpi le bagoe
Bahle dumnoe Ion peuhaba
Tuhan neupeujeuet malaikat
Peunoh langet tujoh tangga
Neupeujeuet nibak nur Muhammad
Han teukhimat had ngon hingga
Hana nang mbah aduen adoe
Hana sidroe na syeedara
Bukon dara bukon agam
Bek tawaham gasi khonsa
Hana teungeut malaikat
Hana hajat napsu hawa
Hana makeuen hana minom
Meunan teelan tapeucaya
Keulhee peucaya nyan keu kitab
Taitikeuet meunan juga
Murad kitab kalam Tuhan
Jebrai peutren bak anbia
Na le kitab sireutoh peuet
Taitikeuet dalam dada
Dalam kitab amar nahi
Ladom janji tapeunyata
Nyang got amai got neubalah
Nyang jeuheut neukeubah lam nuraka
Nyang leubeh that kalam Tuhan
Cit Quruan nyang that mulia
Kalam Tuhan qadim abad
Meunan sahbat tapeucaya
Keupeuet peucaya bandum Nabi
Keulimong hari kiamat donya
Nyankeu uroe keusudahan
Fana seukalian dum peukara
Bak Israfi firman Tuhan
Neuyue yup yoh nyan sangkakala
Asoe langet asoe bumoe
Dum sinaroe abeh gubra
Abeh langetpi meuguncang
Bumoe meulinggang seugala donya
Laot meulimbak gunong meuhambo
Miseue peuraho meugeugisa
Rakyat mumang ladom mabok
Ulee meuantok badan meugisa
Aneuk saho nang mbah saho
Han soe hiro bandum duka
Abeh cre-bre aneuk ngon nang
Bumoe meulinggang meuhayak donya
Bintang meuhambo sret u bumoe
Buleuen'ngon uroepi gurana
Langetpi klam bumoe seupot
Yoh nyan teukeujot manusia
Seupotpi that ngon han sidroe
Seugala nanggroe meuraba-raba
Lheueh nyan firman lom hadarat
Neuyue yup beu that nibak nyang ka
Neuyuppi lheueh rakyat mate
Abeh sare seugala donya
Sohkeu langet nyan ngon bumoe
Dua nanggroe safan-safa
lheueng nibak nyan na peuet ploh thon
Ka neuyup lom sangkakala
Israfi deungo firman hadarat
Neuyup lom that nibak nyang ka
Neuyuppi lheueh nekmat ase
Udep sare asoe donya
Jiwoe barang bandum bak jad
Maseng teumpat han meutuka
La ilaha illallah
meunan sahbat tapeucaya
Keunam untong got ngon untong jeuheut
Taitikeuet Tuhan peuna
Got deungon jeuheut peuneujeuet Allah
Han bube drah hamba peuna
Na bak hamba buet ikhtiyeue
Bek meutageue iem droe saja
Got usaha got neubalah
Jeuheuet neukeubah lam nuraka
Rukon iman 'oh noe tamam
Abeh bannam Ion calitra
Hareutoe tawhid sidroe Tuhan
Han bilangan sa ngon dua
Zat ngon sifeuet na bak Tuhan
Hana saban ngon zat hamba
Bukon jirem bukon 'arad
Hana sagai miseue hamba
Hana tuleueng asoe ngon urat
Hana ngon alat neupeugot donya
Gaki jaroe han bak Tuhan
Hana badan miseue hamba
Hana puteh hana hitam
Hana meureusam ubak mata
Hana kuneng hana mirah
Han bube drah miseue hamba
Hana hijo hana biru
Han ban laku bee wareuna
Wie ngon uneun likot hadapan
Ateuehpi han miyup hana
Buju linteueng teubai lipeh
Hana ureh had ngon hingga
Hana di lua han lam alam
Hana langgam wujud Esa
Hana sambat deungon alam
Crepi sabet nantiasa
Kon di 'arasy deungon kursiy
Han di bumi tahta s-sara
Han muminah hana teutap
Hana teumpat Tuhan Esa
Rabpi cit that jeuoh meunan
Geubangsa nyan ubak hamba
Ban meugureh dalam qalbi
Tuhanku Rabbi meunan hana
Miseue neukheun uleh 'ali
Lafai Ion bri sajan makna
Kulla ma takhatturu fi khiyalika
wa tasawwaru fi balika
fa l-lahu bi khilafi zalik
Peu meugureh dalam qalbi
Peue tapike dalam dada
Poku Tuhan hana meunan
Akai waham sia-sia
Dali tawhid dalam tafeuse
Jinoe Ion bri saboh saja
Qui huwa l-lahu ahad
Nyan dali pat saboh Esa
Al-lahu s-samad
Leungkap hajat dum barang na
lam yalid wa lam yulad
Hana sapat miseue hamba
Aneukpi tan nang mbahpi han
Meunan firman Allah Ta'ala
wa lam yakun lahu kufuwan ahad
Hana sapat na sibangsa
Bak zatpi tan bak sifeuet pi han
Buetpi meunan dum hana sa
Hareutoe ma'rifat meungeunai Tuhan
Deungon yakin dali bak na
Adat han dali bak ma'rifat
Ureueng nyan meuhad teukeulid nama
Ureueng teukeulid ulama khilaf
Kawoi nyang sah imanjih na
Kawoi la 'eh geukheun kafe
Hana lahe lam calitra
Nyankeu Ion kheun wahe sahbat
Bak ma'rifat dalijih na
Miseue nyang ka Ion kheun awai
Alam pasai nyang keudua
Nyan dali zat dali sifeuet
Dali wujud 'alam nyang na
Beu taingat beu tatukri
Beu tasudi ngon bicara
Bek jeuet gata ureueng teukeulid
Imanteu diet ngon syok sangka
Ureueng teukeulid iman kingkeueng
Siteungoh ureueng geukheun hana
Alif Allah, ba beureukat
Bak neuteebat wahe adoe
Mita dali bak ma'rifat
Bek jeuoh that lam tuboh droe
Soe bri nyawong soe bri badan
Soe bri lisan gaki jaroe
Jim Jamal, ha hekmat
Beu taingat peue dilee droe
Dilee mani ie nyang hanyi
Teuma Tuhan bri jroh samlakoe
Neuboh nyawong dalam badan
Karonya Tuhan Polon sidroe
Taesbat takeutahui
Jeuet keu dali lam tuboh droe
Laen nibak nyan langet bumoe
Laot asoe dum sinaroe
La ilaha illallah
Nyan taseumbah malam uroe
'Oh noe abeh peurintah itikeuet
Peureudee buet ngon sah pujoe
Pasai nyang peuet kakeu simpan
Keulimong teelan tadeungo jinoe

* **

Tidak ada komentar:

Posting Komentar